The Gospel of John

gcbcmedia The Gospel of John

John 17:20-26 “That They May Be One” Josh Hayward September 2, 2018 John 17:6-19 “Keep Them in Your Name” Josh Hayward August 26, 2018 John 17:1-5 “Glorify Your Son” Josh Hayward August 12, 2018 John 16:25-33 “Take Heart, Jesus has Conquered” Josh Hayward August 5, 2018 John 16:16-24 “The Freedom of Faith in Future Joy” Josh Hayward July 22, 2018 …